Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ( @caodangykhoaphamngocthach ) chia sẻ Ngành Điều dưỡng đa khoa là gì? Nhiệm vụ và trách nhiệm của Điều dưỡng đa khoa như thế nào? Những thông tin này sẽ giúp cá...View More
Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Sinh viên @caodangykhoaphamngocthach cùng nhau thắp lửa chống dịch Covid-19 Sáng ngày 23/7, tại Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ xuất quân của cán bộ sinh viên tình nguyện tham gia h...View More
Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Be the first person to like this.
Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Be the first person to like this.
Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Be the first person to like this.
Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Be the first person to like this.
Load More