MayBamGo
on September 11, 2021 13 views
Xây lò đốt cấp nhiệt cho hệ thống thùng quay để sấy mùn dừa, mùn cưa, cát...Các dây chuyền áp dụng hệ thống sấy thùng quay:Sấy khoáng sản như: sấy cát, sấy đ...
Be the first person to like this.